simple site builder

Zapraszamy na konferencję:

  • przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych oraz jednostek komunalnych
  • środowiska naukowe oraz badawcze
  • eksploatatorów instalacji wodno-ściekowych
  • osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu technologii ozonowania

Cel konferencji:

  • stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w stosowaniu technologii ozonowania
  • omówienie najnowszych badań i rozwiązań dotyczących wprowadzania i stosowania technologii ozonowania
  • współpraca środowisk naukowych z przemysłem, celem opracowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii ozonowania

Program Konferencji

Dzień I, 19 kwietnia 2018 r., WODA
09:00 - 10:00Rejestracja uczestników.
10:00 - 11:00Otwarcie konferencji
11:00 - 11:30„Dozowanie ozonu do wody wodociągowej na przykładzie miasta Skawina”dr inż. Bogumiła Winid, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
11:30 - 12:00„Dezynfekcja ozonem wód powierzchniowych na przykładzie nowych małych i dużych obiektów – bezpieczeństwo prowadzenia procesów”mgr inż. Robert Muszański
12:00 - 12:30Przerwa kawowa
12:30 - 13:00„Bezpieczeństwo produkcji i dystrybucji wody na przykładzie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie”dr inż. Florian Piechurski, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
13:00 - 13:30„Małe stacje uzdatniania wody w obszarach wiejskich – produkcja i dystrybucja”dr hab. inż. Tomasz Bergel, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
13:30 - 14:00„Dozowanie ozonu do sieci wodociągowej na przykładzie miasta Częstochowa”mgr inż. Marcin Folwaczny, Kierownik Wydziału Produkcji Wody, PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie
14:00 - 15:00Lunch
15:00 - 15:30„Zabezpieczenie produkcji i dystrybucji wody na przykładzie miasta Jaworzno”dr hab. inż. Izabela Zimoch, prof. nzw., Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska
15:30 - 16:00„Zmiany jakości wody w systemie wodociągowym"dr inż. Jacek Wąsowski, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
16:00 - 16:30„Poprawa jakości wody po wprowadzeniu procesu ozonowania i filtrów węglowych na przykładzie doświadczeń w Aquanet”mgr inż. Iwona Lasocka-Gomuła, Starszy Technolog ds. Produkcji Wody AQUANET Poznań
16:30 - 16:45Przerwa kawowa
16:45 - 17:15„Nowe podejście Komisji Europejskiej do zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę”mgr inż. Barbara Mulik, Doradca ds. bezpieczeństwa i jakości wody, Członek Zarządu Wodociągowo - Ciepłowniczej Spółki z o.o. w Bartoszycach
17:15 - 17:30„Bezpieczeństwo stosowania ozonu. Budowa i zastosowanie destruktorów ozonu”mgr inż. Jerzy Król
19:30 - 02:00Bankiet
Dzień II, 20 kwietnia 2018r., ŚCIEKI
08:00 - 10:00Śniadanie
10:00 - 10:30„Ozonowanie jako metoda usuwania wybranych mikrozanieczyszczeń antropogenicznych ze środowiska wodnego”dr hab. inż. Ewa Felis, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska
10:30 - 11:00„Skuteczność technologii ozonowania w usuwaniu mikrozanieczyszczeń (w tym antybiotyków) na przykładzie 
zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Dübendorf, Szwajcaria”
dr. Christa McArdell, Department of Environmental Chemistry, EAWAG Dübendorf
11:00 - 11:30„Integracja pogłębionego utleniania (ozonowania) z technikami membranowymi do usuwania farmaceutyków”dr inż. Renata Żyłła, Instytut Włókiennictwa w Łodzi
11:30 - 12:00Przerwa kawowa
12:00 - 12:30„Farmaceutyki w wodach ujmowanych do spożycia - problem praktyczny 
czy naukowy?”
mgr inż. Barbara Mulik, Doradca ds. bezpieczeństwa i jakości wody, Członek Zarządu Wodociągowo - Ciepłowniczej Sp. z o.o. w Bartoszycach
12:30 - 13:00„Walidacja sanitarno-higieniczna procesu uzdatniania osadów pościekowych na przykładzie ich ozonowania”prof. dr hab. Zbigniew Paluszak, Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
13:00 - 13:30Lunch

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. inż. Andrzej Biń

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska.

prof. dr hab. inż. Roman Zarzycki

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka.

prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska.

Do rozpoczęcia Konferencji pozostało

Materiały archiwalne

Mobirise offers many site blocks in several themes, and though these blocks are pre-made, they are flexible. You can combine blocks in different ways on your pages.

Mobirise gives you the freedom to develop as many websites as you like given the fact that it is a desktop app.

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Cloud, Github Pages. Don't be a hostage to just one platform or service provider.

Just drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

Rejestracja

WARUNKI UCZESTNICTWA / OPŁATY

Zgłoszenie poprzez wypełnienie załączonego formularza i przesłanie na adres mailowy kontakt@ozonwpolsce.pl bądź faxem
na numer +48 18 414 00 70. Wniesienie opłaty w terminie do 05.04.2018 r.

Przy zgłoszeniu do 28 marca 2018 r.
- pierwsza osoba - 790 zł netto + 23% VAT
- każda następna osoba -590zł netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu po 28 marca 2018 r.
- pierwsza osoba - 890 zł netto + 23% VAT
- każda następna osoba - 790zł netto + 23% VAT

Studenci oraz doktoranci 60% zniżki. 

O specjalną ofertę uczestnictwa zapytaj: kontakt@ozonwpolsce.pl

Opłata konferencyjna zawiera:
 - wyżywienie podczas trwania całej konferencji,
 - serwisy kawowe,
 - uroczystą kolację,
 - materiały konferencyjne.

NOCLEG

Miejsce konferencji: Hotel Holiday Inn**** ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy
Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego dokonania rezerwacji.
O dostępności pokoi decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt do hotelu: tel. + 48 22 77 83 000; office@holiday.aquila.pl

Mobirise

Miejsce konferencji

Holiday Inn Warszawa Józefów położony jest w znakomitej lokalizacji: zaledwie 4 km od granicy z Warszawą i ok. 30 minut od lotniska im. Fryderyka Chopina.
Międzynarodowa marka i przynależność do sieci hotelowej InterContinental Hotels Group gwarantują najwyższą jakość usług. .

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY KONFERENCJI

PATRONAT MEDIALNY

Organizator Konferencji

Robert Muszański, tel: +48 18 414 00 60.

Kontakt

Marzena Ogorzałek, tel: 735 315 900 

e-mail: kontakt@ozonwpolsce.pl