KOMITET NAUKOWY

Materiały pokonferencyjne

Ozon w Polsce, 2018

 1. Problematyka usuwania farmaceutyków w procesach oczyszczania ścieków,
  Karolina Wontorska, Jacek Wąsowski.
 2. Rola konferencji naukowych i technicznych w kontaktach między przemysłem i jednostkami, A.Biń
 3. Dozowanie ozonu do wody wodociągowej na przykładzie miasta Skawina, 
  Bogumiła Winisz, Jan Wilkosz
 4. Dezynfekcja ozonem wód powierzchniowych - bezpieczeństwo technologiczne prowadzenia procesów, mgr inż. Robert Muszański
 5. Bezpieczeństwo produkcji i dystrybucji wody na przykładzie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, dr inż. Florian Grzegorz Piechurski
 6. Stosowanie ozonu w małych stacjach wodociągowych w Polsce na przykładzie Mszany Dolnej, Jan Pawełek, Tomasz Bergel
 7. Dozowanie ozonu do sieci wodociągowej na przykładzie miasta Częstochowa, Marcin Folwarczny
 8. Ozon - podwójne uderzenie. Zastosowanie ozonu w produkcji i dystrybucji wody na przykładzie miasta Jaworzno, Sylwia Kręcichwost
 9. Zmiany jakości wody w systemie wodociągowym,
  dr inż. Jacek Wąsowski
 10. Poprawa jakości wody po wprowadzeniu procesu ozonowania i filtrów węglowych na przykładzie doświadczeń w Aquanet, Iwona Lasocka-Gomuła
 11. Nowe podejście Komisji Europejskiej do zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę, mgr inż. Barbara Mulik
 12. Ozonowanie jako metoda usuwania wybranych mikrozanieczyszczeń antropogenicznych ze środowiska wodnego, Dr hab. inż. Ewa Felis
 13. Integracja pogłębionego utleniania i technik membranowych do usuwania farmaceutyków, Renata Żyłła, Emilia Drozdek, Stanisław Ledakowicz
 14. Farmaceutyki w wodach ujmowanych do spożycia – problem praktyczny czy naukowy?, mgr inż. Barbara Mulik
 15. Artykuł - Polityka,
  E. Felis
 16. Efektywność usuwania farmaceutyków i ich metabolitów w procesach uzdatniania wody, Aleksandra Bogdanowicz, Jacek Wąsowski

Built with Mobirise theme